Menu

Atasha Kawajiri Kodama da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 13 English Subbed

Description

Episode Title:
No-Plan Boiled Sausage
Episode Description:
Kawashiri Kodama, a dangerous lifehacker, cooks midnight snack.

Share on

Atasha Kawajiri Kodama da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu English SubbedAtasha Kawajiri Kodama Da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 12 English SubbedAtasha Kawajiri Kodama da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 14 English SubbedReport broken/missing video

OMG!! Having trouble watching videos?