Menu

Atasha Kawajiri Kodama Da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 22 English Subbed

Description

Episode Title:
The First Komeda Cafe
Episode Description:
Kawashiri Kodama, a dangerous lifehacker, experiences Komeda's Coffee for the first time.

Share on

Atasha Kawajiri Kodama da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu English SubbedAtasha Kawajiri Kodama Da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 21 English SubbedAtasha Kawajiri Kodama Da yo Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 23 English SubbedReport broken/missing video

OMG!! Having trouble watching videos?