Menu

Atasha Kawajiri Kodama Da yo Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 23 English Subbed

Description

Episode Title:
Take Away Pizza Delivery
Episode Description:
Dangerous life hacker Kodama Kawajiri wants to take home pizza at a discounted price.

Share on

Atasha Kawajiri Kodama da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu English SubbedAtasha Kawajiri Kodama Da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 22 English SubbedAtasha Kawajiri Kodama Da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu Episode 24 English SubbedReport broken/missing video

OMG!! Having trouble watching videos?